گزارش تصویری از دیدار مردمی مهندس زرآبادی به مناسب عید غدیرخم

پنجشنبه و همزمان با عید غدیرخم اقشار مختلف مردم استان با حضور در دفتر مهندس سیده حمیده زرآبادی با ایشان دیدار کردند.