گزراش تصویری بازدید ازهمایش ملی ورزش پهلوانی و زورخانه ای

حضور مهندس سيده حميده زرآبادى نماينده مردم قزوين، البرز و آبيك در مجلس شوراى اسلامى در همایش ملی ورزش پهلوانی و زورخانه ای که با حضور استان های البرز، تهران، گیلان و قزوین در سبزه میدان شهر قزوين برگزار شد

در این دیدار علی صفری شهردار و مهدی عبدالرزاقی عضو شواری شهر قزوین مهندس زرآبادی را همراهی می کردند.