حضور در جشن ورودى هاى جديدو تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامى واحد قزوين

حضور سيده حميده زرآبادى ،نماينده قزوين ،البرز و آبيك در مراسم آغاز سال تحصيلى،جشن ورودى هاى جديدو تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامى واحد قزوين

تصویر