پیام تسلیت “سید حمیده زرآبادی” در پی درگذشت مادربزرگ آقای داود محمدی

تصویر

درگذشت بانوی محترمه حاجيه خانم اسماعيلي، مادر بزرگ آقای داود محمدي نماينده  مردم شريف قزوین، البرز و آبیک را خدمت بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می نماییم.