سهم زنان از كل كرسى هاى مجلس ٥/٦ درصد است كه اين آمار بسيار ضعيفى است

سيده حميده زرآبادى،نماينده مردم قزوين، البرز و آبيك در گردهمايى بانوان ملارد گفت:مجلس دهم رکوردار حضور بانوان است، مردم برای مجلس شورای اسلامی در این دوره به 17 زن راى اعتماد دادند.به این ترتیب همین حضور کم تعداد اما رکوردشکن زنان در مجلس دهم کافی است که این نمایندگان درصدد رسیدگی به مطالبات بانوان و رفع مشکلات آنها باشند

بايد توجه داشته باشيم كه مردم در شهرستان هايى كه تفكر مرد سالارانه حاكم بوده به توانايى و ظرفيت زنان ايمان داشته وآنان را به عنوان نماينده خود راهى خانه ملت كردند كه در انتخابات شوراهاى شهر شاهد تكرار اين اتفاق در اكثر شهرها كشور بوديم كه اين نشان از رضايت مردم از فعاليت بانوان در مسند هاى گونان گون است. نمايندگان زن در اكثر هيئت رئيسه كمسيون هاى مجلس حضور دارند. نكته قابل اهميت حضور زنان مجلس در عرصه هاى بين المللى است؛ در مجلس دو جايگاه براى عرصه هاى بين المللى وجود دارد كه رياست هر دو جايگاه بر عهده زنان است كه در ارزيابى عملكرد بازتاب بسيار خوبى داشته است.ولى سهم زنان از كل كرسى هاى مجلس ٥/٦ درصد است كه اين آمار بسيار ضعيفى است كه انشالله با اراده مردم كه پيشروتر از مسولين هستند اين روند رو صعودى داشته باشد. ما در مجلس اعتبارات خوبى را در حوزه توانمند سازى زنان مصوب كرديم در حاضر كارگاههاى آموزشى و اقدامات مثبتى براى توانمند سازى صورت مى گيرد.در حوزه ورزش بانوان در خصوص اعتبارات نگاه برابرى وجود ندارد.تلاش هايى كه در اين مورد صورت گرفت منجر به تصويب ٢٧صدم از ارزش افزوده براى ورزش شد كه اميد است سياست گذارى ها به گونه اى باشد كه از اين عدد در حوزه ورزش همگانى و بانوان استفاده شود.