بخشنامه بانک مرکزی مانع بازگشت ارز به کشور است

زرآبادی گفت: تا زمانی‌که میان صادرکنندگان تمایز و تفاوت قائل نشویم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کشور بازگردد.

اقتصاد۲۴- در حالی سیستم بانکی و اقتصادی کشور این روزها صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما می‌کنند که تمایزی میان صادرکنندگان مشمول تخفیف خوراک و ‌غیرمشمول قائل نیستند.

در آبان‌ماه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگان تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد. اما آمارها نشان می‌دهند که تاکنون تنها ۳۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانده‌اند. به عقیده کارشناسان ایراد اصلی قانون مصوب بانک مرکزی این است که به تمام صادرکنندگان به یک چشم نگاه کرده است.

در این رابطه، حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا زمانی‌که میان صادرکنندگان تمایز و تفاوت قائل نشویم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کشور بازگردد.

وی با تاکید بر اصلاح قانون الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز به سیستم بانکی گفت: زمانی می‌توانیم از صادرکننده انتظار داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور بازگرداند که خوراک را با نرخ ارز ۴۲۰۰ یا ارز نیمایی دریافت کرده باشد. در نتیجه نمی‌توان صادرکننده‌ای که خوراک تولیداتش را با ارز نرخ آزاد خریداری کرده است را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادراتش را به سامانه نیما بازگرداند. از این‌رو باید قانون بانک مرکزی مبنی بر الزام همه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی اصلاح شود تا صادرکنندگان تمایل به وارد کردن ارز خود داشته باشند.

وی معتقد است تا زمانی‌که تمایز و تفاوتی میان صادرکنندگان شامل دریافت خوراک با نرخ ۴۲۰۰ یا نیمایی با دریافت کنندگان خوراک با نرخ ارز آزاد نباشیم، وضعیت ورود ارز به سیستم بانکی تغییری نخواهد کرد و با جریمه و اخطار نیز نمی‌توان صادرکنندگان را به این امر وادار کرد.