بروکراسی اداری چالش اجرایی شدن دولت الکترونیک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بروکراسی اداری مانع اجرایی شدن دولت الکترونیک است، گفت: در حال حاضر برای اجرای دولت الکترونیک هر سازمانی اعتبارات جداگانه در نظر گرفته شده و این سازمان‌ها به راحتی می‌توانند اعتبارات این بخش را در محل‌های دیگر مصرف کنند.

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اجرای دولت الکترونیک، گفت: اجرای دولت الکترونیک با سختی و مشکلات بسیاری همراه است چراکه در تدوین قوانین اجرای این دولت الکترونیک یکپارچه در نظر گرفته نشده است؛ یعنی برای هر سازمان و وزارتخانه اعتبار جداگانه‌ای برای اجرای این دولت اختصاص داده شده در حالی که اگر اعتبارات به صورت یکپارچه و در اختیار یک سازمان واحد قرار می‌گرفت تاکنون درصد قابل توجهی از آن اجرایی شده بود.

دولت الکترونیک
اجرای دولت الکترونیک درگرو اعطای اختیارات، اعتبارات و مسئولیت‌ها به سازمان واحد است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک درگرو اعطای اختیارات، اعتبارات و مسئولیت‌ها به یک سازمان است، افزود: در دولت الکترونیک اطلاعات تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید در اختیار عموم قرار گیرد در حالیکه بسیاری از دستگاه‌ها با اجرایی شدن این دولت همکاری نمی‌کند و اطلاعات سازمان متبوعشان را در اختیار نمی‌گذارند.

وزارتخانه‌ها از بهینه کردن فرآیندها خودداری می‌کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: فرآیندها در دولت الکترونیک باید بهینه شود در حالی که هیچ سازمان و نهادی این امر را اجرایی نمی‌کنند.
زرآبادی در تشریح فرآیند بهینه، گفت: فرآیندی بهینه است که فرد درخواست خود را به کارمند مربوطه و مسئول بدهد اما در حال حاضر افراد بسیاری در انجام امور دخالت می‌کنند زنجیره ها امور طولانی می‌شود در واقع بروکراسی اداری مانع اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

وی با انتقاد از شیوه کنونی اجرای دولت الکترونیک در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، ادامه داد: در دولت الکترونیک فرآیندها باید بهینه شود اما در حال حاضر فرآیندها بدون بهینه شدن فقط الکترونیکی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از فسادها و رانت‌ها به دلیل وجود فرآیندهای زیاد اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: اگرچه اعتبارات زیادی برای اجرای دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده اما از آنجایی که این اعتبارات در اختیار سازمان‌های مختلف قرار دارد نتیجه مورد نظر به دست نمی‌آید. به اعتبارات مصرف می شود اما هدف دلخواه به دست نمی‌آید.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول اجرای دولت الکترونیک است اما باید سیاست‌گذاری، اختیارات، اعتبارات و.... نیز در اختیار این وزارتخانه باشد.

سازمان‌ها اعتبارات دولت الکترونیک را در سایر محل‌ها هزینه می‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر برای اجرای دولت الکترونیک هر سازمانی اعتبارات جداگانه در نظر گرفته شده است و این سازمان‌ها به راحتی می‌توانند اعتبارات این بخش را در محل‌های دیگر مصرف کنند به طور مثال زمانی که سازمان، سیستم جدید خریداری کرده یا شبکه راه اندازی می‌کند این هزینه را در ردیف اجرای دولت الکترونیک درج می‌شود در حالی که این امر در حوزه اجرای دولت الکترونیک قرار ندارد