اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ برای واردات کاغذ باعث ایجاد رانت و فساد در این بازار شده است

زرآبادی گفت: بخشی از گرانی کاغذ به دلیل اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ است که برای واردات آن اختصاص داده شده است و همین موضوع باعث ایجاد رانت و فساد و آشفتگی در این بازار شده است.

 

«سید حمیده زرآبادی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به گرانی کاغذ گفت: بخشی از گرانی کاغذ در رابطه با ارزش 4 هزار و 200 است که برای واردات کاغذ اختصاص داده شده است و همین موضوع باعث ایجاد رانت و فساد و آشفتگی در این بازار شده است.

 

این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مورد صنعت چاپ که این مشکلات به وجود آمده است ساختار ما درست نیست، صنعت چاپ یک صنعت است و باید ذیل مجموعه وزارت صنعت کار کند اما در حال حاضر رسیدگی به امور این صنعت از طریق وزارت ارشاد انجام می شود این در حالی است که وزارت ارشاد باید به بحث محتوا ورود داشته باشد و اختیارات در مورد مجوزها کامل به وزارت صنعت داده شود. اگر این موضوع حل شود قطعا می تواند تا حدودی به این صنعت کمک کند.

 

زرآبادی تصریح کرد: البته مشکل اصلی ما در مورد صنعت چاپ و گران شدن کاغذ ارزی است که به برخی افراد برای واردات داده می شود و همین موضوع باعث شده است که کسانی که با این صنعت کار می کنند دچار مشکل شوند. در صحبتی که با این افراد داشتم آنها بر این مسئله تاکید داشتند که یارانه ای که برای کاغذ اختصاص داده شده است به دست آنها نرسیده است.

 

وی تصریح کرد: این افراد بر این مسئله تاکید داشتند که اگر کاغذ با قیمت آزاد به دست افراد برسد این اتفاق نمی افتد چرا که ارز 4 هزار و 200 به افراد خاص داده شده است و به جای آنکه کاغذ وارد کنند آن را برای کارهای دیگر اختصاص داده اند و همین موضوع باعث آشفتگی بازار کاغذ شده است./