چرا برخی بانوان شاغل واجد شرایط از قانون کاهش ساعت کاری استفاده نمی کنند؟

گفتگوی نماینده مردم قزوین و عضو فراکسیون زنان با بهداشت نیوز

خبرنگار بهداشت نیوز گفتگویی اختصاصی با سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و همچنین عضو فراکسیون زنان مجلس انجام داده و وضعیت کاهش ساعات کاری در بخش خصوصی کشور را جویا شده است.

کمبود نیروی جایگزین

وی گفت: کاهش ساعت کاری برای زنانی که شرایط خاص دارند مثلا فرزند زیر شش دارند و یا فرزند و همسر معلول دارند در مجلس تصویب شده و در حال اجراست. هم اکنون حدود 70 درصد بانوان شاغل پس از دادن تقاضا از این مزیت استفاده می کنند.

زرآبادی اضافه کرد: حدود سی درصد از بانوان شاغل هم که هنوز نتوانسته اند از قانون کاهش ساعت کاری استفاده کنند، به دلیل کمبود نیروی انسانی و جایگزین بوده است که در واقع اگر این جایگزینی صورت بگیرد و فرد دیگری معرفی شود می توانند از این شرایط بهره ببرند.

هراس زنان از درخواست کاهش ساعت کاری

نماینده مرم قزوین ضمن بیان اینکه بخش خصوصی از اجرای قانون کاهش ساعت کاری بانوان سر باز می زند، ادامه داد: بنگاه های اقتصادی بر طبق ساعاتی که فرد کار می کند دستمزد پرداخت می کند و قوانین ما نمی توانند کارفرماها را برای اجرای این قانون اجبار کنند. از طرفی بخش خصوصی برای فرار از این قانون حتی می تواند خانم ها را استخدام نکند.

او تصریح کرد: امیدواریم نیروی انسانی و اشتغال ما در سطحی قرار گیرد که در بخش خصوصی هم زنان بتوانند از این قانون بهره ببرند و تبعیضی میان بخش دولتی و خصوصی در اجرای قانون کاهش ساعت کاری وجود نداشته باشد و قوانینی چون امنیت شغلی، کاهش ساعت ساعت کاری و مرخصی زایمان برای خانم ها به یک نحو اجرا شود.

حمیده زرآبادی به بهداشت نیوز گفت:: بسیاری از خانم ها از درخواست کاهش ساعت کاری هراس دارند چون می ترسند حقوق و مزایا و بیمه ی شغلیشان دچار مشکل شود؛ خصوصا این مسأله در بخش خصوصی خود را بیشتر نشان می دهد چون بخش خصوصی نگاه اقتصادی بیشتری نسبت به بخش های دولتی دارد و حتی امکان دارد بسیاری از کارفرماها به این دلیل از استخدام زنان جوان سر باز بزنند.

قانون کاهش ساعت کاری زنان و تحکیم خانواده

وی همچنین در اینباره خاطر نشان کرد: در بخش دولتی هم اگر کمبود نیروی انسانی وجود نداشته باشد و درخواست از طرف زنان واجد شرایط صورت گیرد، با کاهش ساعت کاری آنان موافقت می شود مگر اینگه درخواستی نشده باشد یا نهادها مشکل جایگزینی داشته باشند که این مسأله هم نیاز به بررسی و رایزنی بیشتر دارد تا زنان بتوانند از حق قانونی خود بهره مند شوند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز گفت: در فراکسیون زنان به دنبال بررسی راهکارهایی هستیم که زنان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بتوانند از قوانین مربوط به کار که باعث ارتقاء و حفظ امنیت شغلیشان می شود استفاده کنند. ضمنا دغدغه ی دیگری نداشته باشند تا بتوانند به راحتی از قوانینی که برای تحکیم خانواده و سلامت روان کودک و مادر اجرایی و مصوب شده بهره مند شوند.

تأثیر نوع قرار داد در قانون کاهش ساعت کاری

زرآبادی ضمن اشاره به اینکه ساعت کاری زنان واجد شرایط در قانون از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش یافته، اظهار داشت: کاهش ساعت کاری برای زنان در بخش دولتی شامل انواع قراردادها از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی می شود اما چون در کشور ما نوع قرار داد روی دریافتی، مزایا و امنیت شغلی مؤثر است اجرای قوانین هم باز متأثر از نوع قرارداد است و نمی توان این مسأله را منکر شد.

اهمیت حضور بیشتر مادر در کنار کودک

سیده حمیده زرآبادی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با اهمیت اجرای این قانون هم به بهداشت نیوز گفت: بچه های زیر شش سال و معلول نیاز بیشتری به مراقبت و حضور والدین و خصوصا مادر دارند. وقتی والدین ساعات زیادی را سرکار هستند کودکشان باید در کنار اقوام بماند یا در مهد کودک باشد ولی اگر ساعات حضور کودک در کنار والدینش افزایش یابد، صد درصد باعث رشد و برطرف شدن بهتر نیازهایش خواهد شد.