مبارزه با فساد از طریق شفافیت و دولت الکترونیک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از راه‌های شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است، اظهار داشت: قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه یکی از راه‌های تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است، اظهار داشت: ما قوانین خوبی در این زمینه داریم که همه به نحوی تاکید بر الکترونیکی شدن فرایندها دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قوانینی مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون ارتقای نظام مالی کشور و مواد 67 و 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را از جمله این قوانین ذکر کرد که دستگاه ها را الزام به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها، خدمات و استعلامات خودشان می کند. 
وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پیگیری مناسب از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، این قوانین به درستی اجرایی نشده‌اند و شاهد اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.
عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، دولت دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الکترونیک، وظایفی را برای دستگاه های اجرایی مختلف در نظر گرفته و در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین کرده است. 
زر آبادی تصریح کرد: متاسفانه مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه های اجرایی، چندان رضایت بخش نبوده است که بخش عمده ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه ها مربوط می‌شود. 
وی با بیان اینکه بنا بر گزارش‌های دریافتی از مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه اخیر آنها با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است، افزود: به عنوان مثال، در وزارت اقتصاد در مورد اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام شده است، ولی تکمیل این پروسه، نیازمند همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، در چارچوب دولت الکترونیک، اطلاعات باید به طور کامل و بدون هیچ واسطه ای به صورت الکترونیکی قابل مبادله باشد، اظهار داشت: این در حالی است که برخی دستگاه ها هم که اجازه استفاده از اطلاعات خودشان را می دهند، به شما این مجوز را می‌دهند، اما شما را به عنوان یک «کاربر»در سیستم خودشان تعریف می کنند، یعنی عملا معنای واقعی دولت الکترونیک وجود ندارد. 
زر آبادی افزود: نهایتا برخی دستگاه ها هم، فرم‌های الکترونیک روی سایت گذاشته اند و ارباب رجوع نیز می تواند چند مرحله را بصورت الکترونیک انجام بدهد، ولی در نهایت او باید فرم ها را به صورت کاغذی برای انجام مرحله اصلی کار به دستگاه مذکور ببرد؛ بنابراین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استعلامات به معنای واقعی انجام نشده است. 
وی یادآور شد: فکر می کنم یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، بحث نظارت است، زیرا ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با صحبت کردن و شعار دادن محقق نمی شود و یک بستر، به نام دولت الکترونیک می‌خواهد که همه باید برای تحقق آن بکوشیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه یکی از وظایف مجلس، پیگیری اجرا و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب خودش است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده کلیه فرآیندها در دستگاه های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است.
وی با بیان اینکه هم اکنون جلساتی با همین موضوع، با شش وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه ها، در حال ارائه پروژه های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند، گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد که به رغم زحمات کشیده شده، چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است و دولت الکترونیک به صورت کامل قابل بهره برداری نیست؟
زر آبادی اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک را، منوط به همکاری همه قوا اعم از مجریه، قضاییه و مقننه خواند و گفت: یک مساله مهم، این است که نه تنها همه قوا با هم همکاری مناسبی ندارند، بلکه خود دستگاه های دولتی در قوه مجریه نیز همکاری مطلوبی با هم ندارند .
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: البته برخی مقاومت ها در درون خود دستگاه های اجرایی هم وجود دارد، از جمله از سوی افرادی که تا پیش از این، کارها را به صورت دستی انجام میدادند و ممکن است، از این ناحیه احساس تهدید شغلی کنند که به نظر من مقامات ارشد سازمان یا دستگاه مربوطه باید با این افراد برخورد جدی کنند.
وی همچنین یادآور شد: باید توجه داشت، به محض الکترونیکی شدن فرآیندها، شفافیت و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.