دیدار نمایندگانی از فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با نمایندگان شبکه کارآفرینان زن بین المللی

سیده حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه زنان گفت: توسعه و صلح پایدار در جهان در گروی توازن میان زنان و مردان است. وی افزود: زنان باید سهم اقتصادی خود را از فعالیت هایی که انجام می دهند به دست آورند.

سیده حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه زنان گفت: توسعه و صلح پایدار در جهان در گروی توازن میان زنان و مردان است. وی افزود: زنان باید سهم اقتصادی خود را از فعالیت هایی که انجام می دهند به دست آورند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نقش قوانین حمایتی خاطر نشان کرد: تصویب قوانین حمایتی در پارلمان ها در رفع هر گونه نگرانی در خصوص حمایت از قشرهای مختلف از جمله کارآفرینان موثر است.

نماینده شبکه کارآفرینان زن بین المللی در ادامه این دیدار ضمن اشاره به ساختار و فعالیت های این شبکه گفت: با تبادل دانش و تشویق زنان تحصیلگرده برای اشتراک دانش خود با دیگران، دسترسی به مهارت برای زنان را آسانتر می کنیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش بازاریابی در رونق کارآفرینی تصریح کرد: زنان باید راه ورود به بازارهای بین المللی را بیاموزند./