مردم چشم انتظار اقدام دولت در تقسیمات کشوری هستند

تذکرات شفاهی سیده حمیده زرآبادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 98/04/02

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیده حمیده زرآبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: مردم قزوین منتظر تقسیمات کشوری صورت گرفته در این استان هستند.

تقسیمات کشوری استان قزوین

ارتقاء بخش الموت شرقی و غربی به شهرستان

ارتقاء بخش محمدیه به شهرستان

ارتقاء کوهین به شهرستان

ارتقاء اقبالیه به بخش

ارتقاء روستاهای قشلاق و زیارن به شهر

ارتقاء روستاهای نظام آباد و ناصرآباد به شهر

تذکر به ریاست محترم جمهور و وزیر محترم علوم درخصوص تخلفات انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم

تذکر به وزیر محترم کشور؛ مردم استان قزوین چشم انتظار اقدام دولت در تقسیمات کشوری هستند

تذکر درخصوص وضعیت فرهنگی ورزشی و رفاهی شهرستان آبیک و البرز