خیلی مسائل در دادگاه‌ها مربوط به زنان است اما دیدگاه‌های مردسالارانه بر دادن حکم‌های قضایی تاثیر می‌گذارد.

حمیده زرآبادی درباره این طرح سوال از وزیر دادگستری، با بیان اینکه متاسفانه ماده ۲ قانون حمایت از خانواده اجرا نمی‌شود، به «خبرآنلاین» می‌گوید: «من از وزیر دادگستری سوال کردم و گفتم چرا این ماده اجرا نمی‌شود و به ما گفتند که داریم بستر آیین نامه‌ای آن را آماده می‌کنیم. خیلی مسائل در دادگاه‌ها مربوط به زنان است اما دیدگاه‌های مردسالارانه بر دادن حکم‌های قضایی تاثیر می‌گذارد. اگر بتوانیم دیدگاه زنانه را هم در صدور حکم نهایی وارد کنیم، می‌توانیم حکم‌های بهتر قضایی درباره پرونده‌ها داشته باشیم.»

او ادامه می‌دهد: «یک طرح در این زمینه وجود دارد که تعدادی از نمایندگان ان را امضا کردند و ابعاد مختلف این موضوع دیده شده است. یک قاضی زن می تواند در دادگاه های خانواده موثر باشد و در نتیجه نهایی تاثیر بگذارد.»

اشاره حمیده زرآبادی به طرحی با نام اصلاح ماده ۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ و الحاق یک تبصره به آن است. در قالب پیگیری این طرح بود که چند روز پیش ۴۵ نماینده مجلس خواستار اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده برای رفع ابهامات و لازم الاجرا شدن آن شدند.