افتتاح ایستگاه تلفن همراه روستاهای زرگر و باقرآباد ترک

باحضور سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین ،البرزو آبیک در مجلس شورای اسلامی، شیشه گرها بخشدار بشاریات، ومدیران مخابرات منطقه قزوین، فناوری اطلاعات و تنظیم مقررات، ایستگاه تلفن همراه روستاها زرگر و باقرآبادترک در بخش بشاریات آبیک افتتاح شد.

باحضور سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین ،البرزو آبیک در مجلس شورای اسلامی، شیشه گرها بخشدار بشاریات، ومدیران مخابرات منطقه قزوین، فناوری اطلاعات و تنظیم مقررات، ایستگاه تلفن همراه روستاها زرگر و باقرآبادترک در بخش بشاریات آبیک افتتاح شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان از تلاشهای انجام شده در مجموعه مخابرات استان و سازمان فناوری اطلاعات و تبدیل وضعیت تلفن های روستایی و ایجاد امکانات بهینه مخابراتی تقدیر و سپاسگزاری کرد.