مبارزه با سوءمدیریت در گرو شفاف‌سازی و نظارت مستمر

یکی از موضوعاتی که با وجود کمبود نقدینگی جامعه را رنج می‌دهد، سوءمدیریت برخی مدیران است. این سوءمدیریت‌ها در حوزه ورزشو جوانان و مخصوصاً برخی باشگاه‌های مطرح ورزشی بیش از دیگر بخش‌ها به چشم می‌خورد.

سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین، آبیک و البرز در گفت‌وگو با ورزش و جوان راجع به نقش مجلس در مواجه با این چالش گفت: در این رابطه یک بحث که بصورت جدی مطرح بوده، نظارت مستمر است؛ یعنی نظارتی که منجر به نتیجه شود. بطور مثال گاهی نظارتی بر یک مدیر ناموفق می‌شود و در جمع بندی به این می‌رسند که وی از کار کنار رود، بعد از مدتی می‌بینیم که وی در سمت و در حوزه‌ای دیگر مدیر شده است پس به وضوح مشخص می‌باشد که نظارت مستمر صورت نگرفته است.
اگر قرار باشد مدیران شایسته در گردونه مدیریتی کشور حضور داشته باشند در وهله اول باید مدیران ناکارآمد را از کار برکنار کرد. متاسفانه در این رابطه همیشه مسائلی در جامعه مطرح است اما آن‌طور که انتظار می‌رود جوابی در خور شان جامعه داده نمی‌شود. به نظر من اگر نظارت مستمر و شفاف‌سازی به معانی اقناع کردن جامعه صورت بگیرد بسیاری از سوءمدیریت‌ها از بین می‌رود. مقابله با سوءمدیریت‌های حوزه ورزش و جوانان هم از این قاعد مستثنی نیست و این روند نیازمند عزم و اراده بلند است.
وی در ادامه افزود: علیرغم صحبت‌هایی که در خصوص مجلس می‌شود که برخی به دنبال این هستند که اقتدار مجلس را زیر سوال ببرند از نظر من اقدامات خوبی در این رابطه در مجلس دهم انجام شده و پیگیری‌هایی هم در حال انجام است و امیدوارم در آینده نه چندان دور به نتایج مطلوبی برسیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره اینکه آیا در بودجه ۹۷ برای حوزه ورزشو جوانان فکری اساسی یا ویژه شده است؟ گفت: امسال در کمیسیون تلفیق و در حوزه ورزش خیلی اتفاق ویژه‌ای نیافتاد اما در حوزه جوانان به موضوع اشتغال در حد قابل قبولی پرداخته شد و دولت و نمایندگان ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفتند.