احکام سنگین حبس ادمین‌های کانال‌های تلگرامی مورد تجدیدنظر قرار گیرد

به گزارش جماران؛ سید حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توییتر خود نوشت:
«با توجه به دستگیری یکی از قضات دادسرای تهران به اتهام تأثیردادن نفوذ اشخاص در پرونده‌ها، لازم است در فرآیند پرونده احکام سنگین حبس ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب که از سوی این قاضی به جریان افتاده بود نیز تجدیدنظر شود.»

به گزارش جماران؛ سید حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توییتر خود نوشت:

«با توجه به دستگیری یکی از قضات دادسرای تهران به اتهام تأثیردادن نفوذ اشخاص در پرونده‌ها، لازم است در فرآیند پرونده احکام سنگین حبس ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب که از سوی این قاضی به جریان افتاده بود نیز تجدیدنظر شود.»