شوری تصمیم گرفتن در مورد صلاحیت افراد خارج از مسیر عدالت است

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در مورد تأیید صلاحیت افراد بدون اینکه جرمی را مرتکب شده باشند، شوری تصمیم گیری شود قطعا خارج از مسیر عدالت است، ما معتقدیم تا زمانی که حکم قطعی برای کسی صادر نشده است نباید در مورد صلاحیتش تصمیم گیری شود، حتی اگر نهادهای امنیتی نیز مدرکی در مورد جرایم افراد دارند بهتر است این مدارک را به قوه قضاییه ارائه دهند.

 

 

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در مورد تأیید صلاحیت افراد بدون اینکه جرمی را مرتکب شده باشند، شوری تصمیم گیری شود قطعا خارج از مسیر عدالت است.

سیده حمیده زرآبادی در گفت وگو با «فام‌نیوز» با تاکید بر ضرورت نگاه گسترده شورای نگهبان در بحث تأیید صلاحیت کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در بحث تأیید صلاحیت‌ها شاید اگر احکام ثابت شده جرمی را بررسی کنند و فردی متخلف شناخته شود قطعا افکار عمومی حضور این فرد متخلف در انتخابات را نمی‌پذیرد ولی اگر در این رابطه با تأیید صلاحیت افراد، سلیقه‌ای عمل شود قطعا افکار عمومی اینگونه برخورد را نمی‌پذیرد.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید با تأیید صلاحیت افراد به گونه‌ای برخورد شود که بدون اینکه دادگاهی برای آنها تشکیل شود، بدون اینکه آنها حق استفاده از وکیل را داشته باشند و بتوانند در مورد جرمی که به آنها منتسب شده است دفاعی داشته باشند و براساس نظر تعدادی از افراد که ممکن است هیچ کدام از آنها هم قاضی نباشند حکمی برایشان صادر شود که مسیر زندگی آنها را تغییر دهد و حتی به خاطر این حکم برداشت‌ها و نظرات اشتباهی هم نسبت به این افراد در جامعه ایجاد شود.

وی بیان کرد: گاها می‌بینیم که افراد هیچ حکم قضائی ندارند ولی در بحث تأیید یا رد صلاحیت‌شان قضاوت می‌شود و وقتی مراجعه می‌کنند می‌گویند براساس مستنداتی که داشته‌ایم در مورد تأیید یا رد صلاحیت شما اظهار نظر شده است. در صورتی که مرجع صدور حکم جایگاه متفاوتی دارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در مورد تأیید صلاحیت افراد بدون اینکه جرمی را مرتکب شده باشند، شوری تصمیم گیری شود قطعا خارج از مسیر عدالت است، ما معتقدیم تا زمانی که حکم قطعی برای کسی صادر نشده است نباید در مورد صلاحیتش تصمیم گیری شود، حتی اگر نهادهای امنیتی نیز مدرکی در مورد جرایم افراد دارند بهتر است این مدارک را به قوه قضاییه ارائه دهند.