بازدید سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک از نظام دامپزشکی استان قزوین

سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک از نظام دامپزشکی استان بازدید کرد. در این بازدید رئیس نظام دامپزشکی استان قزوین به بیان مسائل و مشکلات موجود در حوزه دامپزشکی کشور و به‌ویژه در استان قزویپ پرداخت

رییس نظام دامپزشکی استان ضمن تشریح نقش و جایگاه نظام دامپزشکی و شرح وظایف آن به  میزان کم تعرفه‌ها و دستمزد شاغلان حرفه دامپزشکی اشاره کرد

سیده حمیده زرآبادی در این بازدید گفت:

کمک به جامعه دامپزشکی کمک به تمام اقشار جامعه است. و اعلام کرد که دامپزشکان وظیفه بسیار سنگینی بر دوش دارند و برای فعالان این عرصه ارزوی موفقیت نمود

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: خیلی منطقی است که مسئول فنی نباید حقوق خود را از کارفرما دریافت کند تا امنیت شغلی واقعی آنها تضمین شود.