احتمالا اصلاح طلبان در تهران و شهرهای بزرگ لیست انتخاباتی کامل ارائه نکنند.

مجلس_دهم را کم کار و فاسد نمی دانم اما از لحاظ کیفی ضعیف ارزیابی می‌شود؛ ️بیشترین تمرکزها بر تعداد تذکرات قانون اساسی، نطق‌های میان دستور، نطق‌های اضطراری، تذکرهای کتبی، شرکت در رای گیری ها بود اما اساسا آن چیزی که باید از لحاظ کیفی بررسی شود تا بیشتر به نفع مردم باشد مورد توجه قرار نگرفت.

برخی از همکاران بدون مطالعه پیش نویس طرح ها را امضاء می کنند. نوع موافقت و مخالت با طرح ها و لوایح دولت در مجلس بیشتر سلبی است نه ایجابی. ️دولت برای پیگیری اهدافش از فراکسیون مقابل حمایت می کند چون می داند سبد رای اعضای فراکسیون_امید را دارد. دولتی ها بیشتر درخواست نمایندگان اصولگرا و مخالف دولت را انجام می دهند.

راه های ارتباطی مردم با نمایندگان برای رفع مشکلات و انجام درخواست های عمومی باید از حالت قبل خارج شود و نماینده به عنوان پل ارتباطی مردم با مسئولان از طریق یک سامانه یا اپلیکیشن نظارت داشته باشد.

همه کسانی که در انتخابات_مجلس دهم از لیست اصلاح_طلبان معرفی شدند عملکرد اصلاح طلبی نداشتند. احتمالا اصلاح طلبان در تهران و شهرهای بزرگ لیست انتخاباتی کامل ارائه نکنند.
برای انتخابات مجلس یازدهم کاندیداهای با منش اصلاح طلبی فقط در این لیست اصلاح طلبان جادارند.معتدلین و اصولگرایان نزدیکان به دولت جایگاهی در این لیست ندارند.
متاسفانه شورای نگهبان در برخی موارد در احراز صلاحیت نمایندگان برخورد دوگانه یا چند گانه با دواطلبین داشته است.