سوال پیرامون عملکرد مدیریت ورزش و جوانان در استان قزوین

تصویر
سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک

سوال از وزیر ورزش و جوانان جناب آقای گودرزی پیرامون عملکرد مدیریت ورزش و جوانان در استان قزوین