تذکر کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر علی جنتی

تصویر
تذکر کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ضرورت رسیدگی عاجل به موضوع عدم شفافیت و شبهات بسیار در خروج بخش مهمی از گنجینه موزه هنر های معاصر

 

 پیرو امضای تفاهم نامه با دو کشور اروپایی در خصوص ارسال گنجینه ای که از آن تحت عنوان با ارزش ترین مجموعه هنری قرن بیستم خارج از مرزهای اروپا و آمریکای شمالی یاد می شود.

از این رو با عنایت به سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه در حوزه امور فرهنگی و هنری مقوم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی و اینکه شبهات متعدد در چگونگی بازگشت دادن این مجموعه ارزنده از اموال فرهنگی ایران اسلامی از جنبه های صحت آثار بازگشتی(تخریب یا تعویض یا مدل تقلبی)، الزام و تعهدات طرف خارجی به عودت دادن اثر در وقت مقرر و مکان قوی ظهور مدعیانی برای این آثار در خارج از مرز های میهن اسلامی مطرح است.

 لذا پیش از هر گونه اقدامی موارد توافق مجددا مورد بررسی کمیته ای ذی صلاح و با حضور متولیان حوزه هنر قرار گیرد، بی شک نادیده گرفتن مصلحت و منافع ملی در این باره می تواند اثرات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

 از این رو ضرورت دارد دستورهای عاجل و مدبرانه در این خصوص صادر گردد تا علاوه بر مطالعات کارشناسی فراتر در مورد چالش های بالقوه این توافق نامه در مقابل مزایای آن تا زمان کسب نتیجه مطلوب شفاف، ارسال این مجموعه به تاخیر افتد.

سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین، البرز و آبیک
سیده فاطمه حسینی نماینده تهران
فریده اولادقبا نماینده تهران
فاطمه سعیدی نماینده تهران
ناهید تاج الدین نماینده اصفهان
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران
سید مصطفی ذوالقدر نماینده میناب
معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده شبستر
سمیه محمودی نماینده شهرضا، دهاقان

  تصویر