گفت و گو با نشریه آیت ماندگار

جوانان بالاترين سرمايه نظام هستند، تخصص، شفافيت و سلامت از ويژگى هاى بارز جوانان است. بايد در مقابل غوغاسالارى حاميان پيرسالارى ايستاد تا در مسير پويايي و تعالى انقلاب و كشور، فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو دراندازيم. بى اعتمادى به مسئولان هميشه به عنوان يك خطر جدى براى كشور مطرح بوده است. ما ٢٨سال را براى رشيده بودن يك دختر انتخاب كرديم، اين سنى است كه دختران به سمت تجرد بودن مى روند. قوه مقننه بايد به يك قوه عاقله براى رصد مشكلات و تهيه و تصويب قوانين كه راهگشاى امور مردم باشد تبديل گردد. 

گفت و گوی سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی با نشریه آیت ماندگار