انتخاب قزوین بعنوان پایلوت شکوفایی شهری فرصت معرفی استان است

انتخاب قزوین بعنوان پایلوت شکوفایی شهری فرصت معرفی استان است
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی:

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب قزوین به عنوان پایلوت شکوفایی شهری بهترین فرصت برای معرفی توانمندی و ظرفیت های فرهنگی، تاریخی قزوین است.