اگر راه حل نهایی برای حل مشکلات فرهنگیان استیضاح وزیر باشد حتما این کار را انجام خواهیم داد

اگر راه حل نهایی برای حل مشکلات فرهنگیان استیضاح وزیر باشد حتما این کار را انجام خواهیم داد
اگر راه حل نهایی برای حل مشکلات فرهنگیان استیضاح وزیر باشد حتما این کار را انجام خواهیم داد

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، در ارتباط با طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: بدون تردید مشکلات و معضلاتی در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد و یکی از دغدغه های اصلی بنده رسیدگی به مشکلات موجود در این حوزه می باشد.