سخنرانی سیده حمیده زرآبادی در همایش شهرداران، دهیاران وشوراهای اسلامی استان قزوین

تصویر
سخنرانی سیده حمیده زرآبادی در همایش شهرداران، دهیاران وشوراهای اسلامی استان قزوین

زرآبادی درهمایش دهیاران و اعضای شورای اسلامی استان باحضور وزیر کشور: مدیریت دولت عقلانی و توام با تدبیر بوده است