تحویل بیمارستان خیریه رحیمیان شهرستان البرز به بخش دولتی / تجهیز کامل بیمارستان رحیمیان در آینده‌ای نزدیک

نماینده مجلس قزوین در گفت و گو با ایلنا خبر داد ؛

به گفته نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز بیمارستان خیریه رحیمیان شهرستان البرز از امروز به بخش دولتی تحویل داده شد و در روزهای آینده تعمیر و تجهیز این بیمارستان آغاز و آماده خدمت رسانی به شهروندان می شود.

سیده حمیده زرآبادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اعلام این خبر گفت: عملیات تعمیر و تجهیز بیمارستان رحیمیان در روزهای آتی به مرحله اجرا درمی آید و همچنین از فردا بخش اورژانس استقرار می یابد و سایر بخش‌ها را هم پیگیر هستیم تا آماده خدمت رسانی شوند.

زرآبادی ادامه داد: تا چند روز آینده عملیات ساماندهی بیمارستان به پایان می رسد و این بیمارستان رسما فعالیت خود را آغاز می کند؛ اما راه اندازی همه بخش های بیمارستان در حال حاضر امکان پذیر نیست و نیازمند زمان بیشتری است.

وی بیان کرد: انتظار می رود تا پایان امسال برخی از بخش‌ها بتوانند آماده ارائه  خدمت به مراجعه کنندگان شوند ، اما بخش اورژانس در حال حاضر به سرعت آماده خدمات رسانی به مردم خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص پرداخت هزینه های درمانی بیمارستان رحیمیان گفت: خوشبختانه شهروندان شهرستان البرز بعد از این هزینه های درمانی را با تعرفه دولتی می پردازند؛ در حالی که در گذشته هزینه های این بیمارستان بالا بوده است.