طرح سوال از رئیس جمهور نمایشی است

زرآبادی گفت: این جریانی که در مجلس یازدهم شکل گرفته ادامه همان جریان مجلس دهم است. اصلا خواسته این جریان مشخص نیست و همه این اتفاقات باعث ایجاد تنش برای وزارت امورخارجه است و نتیجه این اقدامات با توجه به اتفاقاتی که در این چند هفته گذشته در سطح روابط بین‌الملل در سازمان ملل شکل می‌گیرد.

سیده حمیده زرآبادی، نماینده مجلس دهم، با اشاره به تشنج صورت گرفته در هنگام گزارش به نمایندگان مجلس از سوی محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه گفت: در مجلس دهم هم متاسفانه یک تعدادی از نمایندگان بدون داشتن هر گونه راهکار و پیشنهاد مشخصی دقیقا همین تشنج ها را برای سیاست خارجی ایجاد می کردند.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان با الفاظی مثل دروغگو و حتی بعضی مواقع خائن دانستن آقای ظریف که اتفاقاً همه این موارد بار حقوقی هم دارد، عملکرد وزارت امور خارجه را به چالش می کشیدند در حالی که هیچ وقت راهکار و پیشنهاد مشخصی نداشته و ندارند.

زرآبادی گفت: این جریانی که در مجلس یازدهم شکل گرفته ادامه همان جریان مجلس دهم است. اصلا خواسته این جریان مشخص نیست و همه این اتفاقات باعث ایجاد تنش برای وزارت امورخارجه است و نتیجه این اقدامات با توجه به اتفاقاتی که در این چند هفته گذشته در سطح روابط بین الملل در سازمان ملل شکل می گیرد و تصمیماتی که درباره ایران گرفته می شود قطعا در این آشفتگی که ما در بحث قیمت های ارز و سکه در داخل مشاهده می کنیم تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: هرچقدر در داخل کشور یک آرامش نسبی برقرار باشد به دنبال آن اتفاقاتی که در رفتار متقابل کشور ها صورت می گیرد با یک آرامش و رویکرد تعاملی است اما هرچقدر ما این آرامش را در داخل نداشته باشیم قطعا در خارج از کشور این تشنج افزایش پیدا می کند.

نماینده مجلس دهم تاکید کرد: این جریان فقط تخریب و رد کردن اقداماتی که انجام شده را در دستور دارد و هیچ صحبتی هم نمی شود که چه کاری باید انجام شود یا اگر این کار اشتباه است کار درست چیست که این موضوع نشان دهنده آن است که این ایراداتی که گرفته می شود یک کار کارشناسی نیست که اگر کار کارشناسی بود می توانست منجر به ارائه راهکار و پیشنهاد باشد.

وی با اشاره به طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: طرح سئوال از رئیس جمهور بیشتر جنبه نمایشی دارد تا اینکه نتیجه خواستی داشته باشد که در مجلس دهم هم سئوال از رئیس جمهور پرسیده شده و بهتر است به جای سئوال مجدد بررسی شود که سئوالی که پرسیده شد به کجا رسید.