با حضور بانويي مهندس در انتخابات، انتظار از جامعه مهندسين بيش از گذشته است

با حضور بانويي مهندس در انتخابات، انتظار از جامعه مهندسين بيش از گذشته است
محمد علیخانی :

با حضور بانويي مهندس در انتخابات، انتظار از جامعه مهندسين بيش از گذشته است

محمد عليخاني در جلسه با مهندسين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين كه با حضور مهندس سيده حميده زرآبادي برگزار شد گفت: اکنون که بانویی مهندس به صحنه وارد شده است انتظار از جامعه مهندسین بیش از گذشته است و امیدوارم همه با هم بتوانیم نگاه تخصصی را در مجلس حاکم کنیم.

عضو ارشد شورای اصلاح طلبان با اشاره به روند انتخاب کاندیدای شورا ادامه داد:قطعا حضور مردم پای صندوق های رای موجب پیروزی همه ما و حاکمیت قانون خواهد شد