دکتر فرهاد درویشی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان قزوین:

 

با حضور بانويي مهندس در انتخابات، انتظار از جامعه مهندسين بيش از گذشته است

با حضور بانويي مهندس در انتخابات، انتظار از جامعه مهندسين بيش از گذشته است