سود دلالی بیش از سود تولید شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین خوب صرفا بر روی کاغذ نمی‌تواند مشکلی را حل کنند باید عملی شوند و در شرایط فعلی که با تحریم ها روبرو هستیم دولت باید موانع را از سر راه سرمایه‌گذار بردارد.

سیده‌حمیده زرآبادی ؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص نحوه جذب سرمایه در شرایط فعلی در حوزه معدن گفت: در شرایط فعلی که کارهای واسطه‌گری و دلالی سود چند برابری نسبت به تولید دارند عدم ثبات قوانین، دخالت دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی، تامین اجتماعی و کارشکنی‌هایی که از سوی برخی ارگان‌ها انجام می شود باعث می شود که سرمایه‌گذار رغبتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
برای اینکه بتوانیم در شرایط فعلی جذب سرمایه گذار داشته باشیم بایستی بستر سرمایه گذاری را فراهم، سود تولید را افزایش، ثبات قوانین و امنیت را برقرار کنیم 
نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه بتوانیم در شرایط فعلی جذب سرمایه گذار داشته باشیم بایستی بستر سرمایه گذاری را فراهم، سود تولید را افزایش، ثبات قوانین و امنیت را برقرار کنیم که در اینصورت سرمایه‌گذار ترغیب و به نحوی تشویق می‌شود.
قوانین خوب صرفا بروی کاغذ مشکل گشا نیست 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: قوانین خوب صرفا بر روی کاغذ نمی‌تواند مشکلی را حل کنند باید عملی شوند و در شرایط فعلی که با تحریم ها روبرو هستیم دولت باید موانع قانونی را از سر راه سرمایه‌گذار بردارد، ثبات قوانین را جدی گرفته و تداخل و ممانعت دستگاه‌ها را برطرف کند.
لزوم رفع موانع از سوی دولت برای جذب سرمایه گذار 
زرآبادی در خصوص تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذار خارجی به یک چشم انداز فکر می کند انتظار دارد که در پروسه اجرایی یک پروژه ثبات قوانین و تسهیلات ارائه شود که در حال حاضر متاسفانه هیچ اطمینان و ثباتی از سوی دولت داده نمی شود پس در نتیجه با وجود چنین موانعی نمی‌توانیم اطمینان ثبات را به سرمایه گذار خارجی برای جذب در داخل بدهیم.