تعدد زوجات ، مصداق بارز خشونت علیه زنان است

چهل و نهمین نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان

چهل و نهمین نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیانبا موضوع : «بررسی قانون تعدد زوجات در حمایت از حقوق بانوان و افزایش امنیت حریم خانواده و اشتغال بانوان»برگزار گردید.

سیده حمیده زرآبادی گفت : تعدد زوجات ، مصداق بارز خشونت علیه زنان است.لذا باید در بحث قانون تعدد زوجات ، بازنگری و اصلاحات ویژه صورت پذیرد.قرآن برای تعدد زوجات شرط گذاشته است که در صورت اقدام ، مرد باید بتواند شروط را رعایت کند که عملا تقریبا غیر ممکن است.

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید افزود : ما می توانیم هزینه انجام تعدد زوجات را برای مردان بالا ببریم تا انجام این کار سخت شود.برای اختیار کردن چند همسری وقتی هزینه را بالا ببریم در این راستا می توانیم عملا در صورت نپذیرفتن تعدد زوجات توسط مردان اقدام نماییم.