روند اجرای طرح انتقال آب سد طالقان به قزوین تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با موضوع بررسی چالش ها و فرصت ها در بخش تامین و توزیع آب شرب، ایجاد و ارتقا شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب در شهرها و روستاها در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد.

 

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال آب از سد طالقان برای مصارف شرب برای بهبود کمی و طعم آب شهر آبیک بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان برای ایجاد هماهنگی های لازم و نیز پیگیری بودجه، آمادگی برگزاری جلسات مربوط به پروژه های تامین و توزیع آب را دارد.