یک اتفاق مشابه در خصوص زمین های وقف شده شهرک صنعتی البرز قبل انقلاب و بعد از انقلاب رخ داده است ولی ما رفتار دوگانه ای نسبت به آنها داشته ایم

جلسه بررسی مشکلات اراضی موقوفه الوند روز سه شنبه با حضور سیده حمیده زرآبادی، رئیس مجمع نمایندگان استان، جمالی پور استاندار، امام جمعه الوند، فرخ زاد معاون عمرانی استاندار،مدیران دادگستری، مدیران کل دفتر امور شهری، اوقاف و راه و شهرسازی، فرماندار البرز،نمایندگان موقوفه خزانه و دیگر مسئولین برگزار شد.در این جلسه مستندات و ادله ی دو طرف ارائه شد قرار بر تشکیل کمیته ای شد که نظر فنی آن کمیته به قوه قضائیه ارسال شود.

جلسه بررسی مشکلات اراضی موقوفه الوند روز سه شنبه با حضور سیده حمیده زرآبادی، رئیس مجمع نمایندگان استان، جمالی پور استاندار، امام جمعه الوند، فرخ زاد معاون عمرانی استاندار،مدیران دادگستری، مدیران کل دفتر امور شهری، اوقاف و راه و شهرسازی، فرماندار البرز،نمایندگان موقوفه خزانه و دیگر مسئولین برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی در این جلسه گفت:همان اتفاقی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده سال ۴۶ هم اتفاق افتاده است ولی ما رفتار دوگانه ای نسبت به آن داشته ایم و بخشی را قبول داریم و بخشی را قبول نداریم.طبق وصیت نامه زمینی که وقف شده است را واگذار کردند و طبق آن باید زمین دیگری می گرفتند و آن را وقف می کردند زمین واگذار شده است ولی شرط بعدی صورت نگرفته است

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود:بعد از انقلاب مشکل برخی افراد حل شده و به همین موضوع هم استناد می شود .وقتی شروط وصیت نامه اجرا شده و زمین واگذار شده است کسانی که زمین را خریدند هیچ مسئولیتی ندارند و زمین آنها باید داده شود

عضو کمسیون صنایع با اشاره به وصیت نامه تاکید کرد: حاکم شرع مورد اشاره در وصیت نامه برای زمانی است که وصی معرفی شده یا در قید حیات نباشند یا نتواند عقلانی تصمیم بگیرد